Nettskredderen Geir Moseng
Organisasjonsnr. 999079385

DATAHJELP PÅ MASKIN- OG PROGRAMVARE

- Fjerning av virus.

- Modernisering av maskin.

- Gjenoppretting og ny
   installasjon av
   operativsystem.

- Uthenting av data fra ulike
   medier, f.eks. etter
   datakrasj.

- Sikkerhetskopiering.

- Internett og nettverk.

- Overføre og redigere    bilder fra papir til digitalt.

- Linux (Open Source).

- Hjelp til innkjøp.

- Opplæring.

DATAHJELP

RSS fra NRK Hed/Opp

Nettskredderen