Nettskredderen Geir Moseng
Organisasjonsnr. 999079385

LITT OM ”SKREDDEREN”:

Jeg er født i 1965 og er lærer av yrke. Oppvokst i Bærum, men flyttet til Dalsbygda for 12 år siden med familien.


Er ansatt som lærer i Os kommune, med ekstra ansvar innenfor IKT-området.


Helt siden jeg begynte å interessere meg for data, har jeg hatt mest glede av å utnytte mulighetene det gir innenfor grafikk og design. Etter hvert begynte jeg å bruke dette til å lage hjemmesider for skolen og familien.

GALLERI

GMweb